COVID-19

Förebyggande planering

Vi kan nu hjälpa er förening med en underhållsplan – upp till 30 år.

Syftet med en underhållsplan är att bostadsrättsföreningen ska vara förberedda inför framtida underhållsbehov och de kostnader det medför, samt att göra det lättare att sprida ut kostnaderna för underhållet på en längre period.

Läs mer