Förebyggande planering

Vi kan nu hjälpa er förening med en underhållsplan – upp till 30 år.

Syftet med en underhållsplan är att bostadsrättsföreningen ska vara förberedda inför framtida underhållsbehov och de kostnader det medför, samt att göra det lättare att sprida ut kostnaderna för underhållet på en längre period.

Eftersom fastigheten är bostadsrättsföreningens viktigaste tillgång så är det väldigt viktigt att värdet på fastigheten bevaras.

Om föreningen låter upprätta en bra underhållsplan och börjar arbeta utifrån ökas förutsättningarna dramatiskt för att den ska bibehålla och öka sitt värde på sikt.

Genom att ha planerat underhåll blir det enklare för bostadsrättsföreningen att ha en jämnare boendekostnad för sina medlemmar, och dessutom spara pengar på sikt.

Genom att budgetera för underhållet så slipper man ta lån eller höja avgifter för att kunna bekosta underhållet.

En välgjord underhållsplan minskar dessutom ofta behovet av akuta reparationer och leder därför till lägre kostnader för bostadsrättsföreningen.