Vi sköter om din fastighet som om det vore vår egen

Fr.o.m 1/2-24 Jensen Drift & Underhåll AB övertar fastighetsförvaltning från Holmfast AB.

Felanmälan kontorstid

08-560 502 19

Registrera din felanmälan i vårt formulär

AKUTA ÄRENDEN
Vid akuta ärenden utanför kontorstid – se telefonnummer i fastighetens entré

ÖPPETTIDER
Felanmälan vardagar kl 07–11, 12-16
Lunch 11–12
Övrig tid jour

Jour övrig tid

Störningsjour

08-560 502 19

Vissa fastighetsägare har avtal med Störningsjouren som gör akuta utryckningar dygnet runt.
Känner du inte till om din fastighet har ett avtal kan du ringa och fråga oss. Finns inget avtal, kan du ändå anlita dem för enstaka utryckning och får då betala ett något högre belopp för utryckningen.

Vi har kompetensen

Hos oss träffar du utbildade drifttekniker med stor erfarenhet inom teknisk förvaltning. Du får en bestämd servicetekniker som sköter om din/dina fastigheter.

Vi har utrustningen

Förutom våra servicebilar har vi även utrustning för att sköta om fastighetens trädgård med bland annat trädgårdsmaskiner och plogbil.

Våra tjänster

En välskött fastighet får människor att trivas. I vårt åtagande ingår att se till att sköta om din fastighet så att värdet bevaras samtidigt som en välskött fastighet gör att de boende trivs och mår bra. Regelbunden rondering, städning och kontroll av tekniska installationer bidrar till en trivsam boendemiljö. I vårt standardsortiment erbjuder vi ett antal olika tjänster inom drift och underhåll. Men du kan också få hjälp med ett flertal specialtjänster som takomläggning, energirevision, byte av värmecentral, installation av ventilation, ombyggnad av tvättstuga och sophanteringssystem, sammanslagning och renovering av lägenheter för att nämna några specialtjänster.

Vi erbjuder även förvaltning av hela fastigheten, såväl den yttre som den inre. Be oss gärna om förslag på en helhetslösning.

Fastighetsskötsel

Det finns mängder  av tekniska installationer i en fastighet som kräver underhåll och reparationer. De ska skötas av utbildad personal. Hos oss får du som fastighetsägare tillgång till kvalificerade medarbetare. Vi hjälper dig bland annat med ronderingar med avhjälpande av fel, tillsyn och skötsel av värmesystem, ventilation, el, tvättstugor och sophantering, OVK-besiktningar, hantering av försäkringsskador etc. Fler tjänster…

Reparationer

Reparationer av fel som upptäcks vid ronderingen utförs enligt överenskommelse med fastighetsägaren. Tillsammans lägger vi även upp en förebyggande drift- och underhållsplan där större reparationer och byten av viktig utrustning kan ingå. Fler tjänster…

Trädgårdsskötsel

Som en extra tjänst kan vi ta hand om skötseln av fastighetens trädgård. Vår duktiga trädgårdsmästare hjälper dig med en plan för plantering av träd och övriga växter. I skötseln ingår rensning av ogräs, plantering, trädbeskärning och allt annat som behövs för att hålla trädgården snygg och välskött. Fler tjänster…