Foto: Martin Barraud/Johnér

Värdegrund och Vision

Värden som är viktiga för oss och som vi lever efter har vi formulerat som

  • Punktlighet
  • Ärlighet
  • Serviceanda
  • Ansvar

Det är värderingar som präglar vår företagskultur och som alla i företaget delar. Vid nyrekrytering är det viktigt att även nya medarbetare delar våra värderingar.

Vår vision är att växa i takt med att vi hittar bra och kompetenta medarbetare som delar våra värden. Vårt mål är att arbeta för att ta ansvar för förvaltning av hela fastigheten – såväl den yttre som den inre.

Foto: Martin Barraud/Johnér