Akuta ärenden

Jour efter kontorstid

Tel 08-560 502 19

För akut utryckning ring 08-560 502 19.

Obs! Tänk på att du som ringer jouren är betalningsansvarig.

Vid jourutryckning görs en minsta debitering på 1950kr ex moms.

Exempel på Jour ärenden kan du se här.

Störningsjour

Tel 08-560 502 19

Tel 08-560 502 19

Vissa fastighetsägare har avtal med Servicesec som gör akuta utryckningar dygnet runt.

Känner du inte till om din fastighet har ett avtal kan du ringa och fråga oss. Finns inget avtal, kan du ändå anlita dem för enstaka utryckning och får då betala ett något högre belopp för utryckningen.