COVID-19 Rutiner.

Nya rutiner har införts på grund av det nya COVID-19 Viruset.

Detta innebär att vi på Jensen Drift & Underhåll kommer utföra ronderingar & fel i fastigheten enligt avtal

I lägenheter utför vi bara akuta jobb som ej kan vänta.

Vid akuta jobb i lägenhet så ska boende.

Vara symptom fri

Vid besök ska boende ej vara i samma rum alternativt lämna lägenheten.

Med akut menas följande ex:

– saker som hindrar boende att använda vatten i toalett eller kök, toalettstol, & elektricitet.
– Vattenskada, brandrisk, brandskada.

Vi följer FHM rekommendationer, showroomet är endast öppet för bokade besök.
Vid minsta symptom på sjukdom så stannar personalen hemma enligt rekommendation.
Vi försöker i möjligaste mån jobba separat för att minska risk.

Detta då vi måste tänka på säkerheten hos både personal och kund.
En ny bedömning av situationen görs varje vecka.
Har ni frågor finns vi på info@jensendrift.se samt 08-560 502 19  07:00-16:00