Ny maskin för kontroll av systemvätska

Vi på Jensen Drift & Underhåll AB hjälper till med hur du bedömer systemvätska.
Nu har vi en portabel maskin för kontroll av vattenprov, mätning syrgashalt, pH-värde, konduktivitet och kolsyra.

Fastnar gasbubblor på provmuggens ytor? Skummar vätskan? Finns det kolsyra och hög syrgashalt? Då ska vätskan avgasas! Gaserna som binds till vanligt kranvatten innehåller 21 procent syre, 78 procent kväve och 1 procent övriga gaser.

Systemvätskan bedöms ofta i syrgashalt (mg/l) men bilden är mer komplex än så. Åttio procent av gashalten förklaras inte av syrehalten, utan kräver även okulärbesiktning och kontroll av ledningsförmåga och pH-värde. Systemvätskan ska vara klar och fri från bubblor. Om du har kemikalier i vätskan kan syrgashalten vara låg men om ledningsförmåga och pH-värde visar onormala värden; och om vätskeprovet vid okulärbesiktning indikerar höga halter av kväve, kolsyra och fritt väte kan vätskan ändå vara undermålig som transportör av värme eller kyla. Den kan då även vara extremt aggressiv mot systemets komponenter.

Med höga gasnivåer är vätskan riktigt dålig som värme- eller köldbärare.
Det positiva är att du med enkla medel kan få ner energiförbrukningen, öka effekten och livslängden på ditt system.

Nu har vi en utökat med en förvaltare till, med inriktning på underhållsplanering det vill säga att uppdatera eller utföra ny underhållsplan.