Dessa är exempel på Jour ärenden utanför ordinarie arbetstid.

Avlopp:

Stigande avlopp åtgärdas oavsett system. Stopp i wc åtgärdas om endast om en wc finns i lägenheten eller lokalen. Stopp i kök åtgärdas endast under helg.

 

El:

Helt strömlös lägenhet åtgärdas (gäller ej jordfelsbrytare 1 lägenhet).

Helt mörkt trapphus åtgärdas. Eller om risk för personskador kan förekomma skall det åtgärdas.

Delvist strömlöst/Huvudsäkring som ej är belägen i lägenhet eller lokal åtgärdas endast helg, om den berör kyl/frys.

Källar- och vindsbelysning åtgärdas ej.

Gruppsäkring eller kortslutning i grupp eller dylikt åtgärdas ej.

 

Glas / skadegörelse

1 entréer rensas sönderslaget glas och provisorisk täckning sker. Till lägenhet / lokal åtgärdas glas ev. av glasjour beroende på hur skadan ser ut, lägenhetens / lokalens placering samt årstid. Åtgärdas där risk för personskada, eller risk för annan skada eller stöld föreligger, dock ej vinds- eller källarförråd.

 

Hiss /Garageport:

Hissfel åtgärdas alla dagar av Fastighetsägaren anvisad entreprenör. Jourentreprenör förmedlar hissfel till entreprenör. Flerbilsgarage port åtgärdas.

 

Tak:

När risk för nedfallande föremål is mm skall det åtgärdas omgående. Läckande tak åtgärdas.

Lås:

Tekniskt lås fel skall kunna åtgärdas av jourpersonal men med restriktiv bedömning.

Säkerhetsdörrar som Fastighetsägaren satt in åtgärdas.

 

Sopanläggningar:

Stopp i sopschakt eller sopsug åtgärdas endas helger dock ej när nästa dag är vardag.

 

Tvättstuga:

Tvättstugeutrustning åtgärdas ej, enbart helt strömlösa tvättstugor åtgärdas. Gäller ej separat centrifug där risk för personskada kan uppstå. Kläder fast i maskin åtgärdas.

 

Sanering:

Utförs då avföring eller uppkastningar eller urin finns i fastigheten allmänna utrymmen.

 

 

TV/bredband:

Jouren kontaktar leverantör om den uppgiften finns.

 

Vatten / Läckage:

Utströmmande vatten åtgärdas t.ex. rörbrott! läckage eller forsande vatten ur kran. Krandropp eller rinnande wc åtgärdas ej. Läckage på värmesystem åtgärdas.

Där varmvatten behövs för att bedriva sin verksamhet tex restauranger, frisörer eller annan liknade verksamhet åtgärdas. Uteblivet varmvatten åtgärdas efter flera separata felanmälningar (minst 3) och efter egen bedömning (sunt förnuft).

 

Värme:

Värmeanläggning skall vara i drift 31/9–1/5. Värme åtgärdas efter flera separata felanmälningar (minst 3st) och efter egen bedömning (sunt förnuft).

 

 

Övrigt:

Vid större skador, brand mm skall kontakt tas med Fastighetsägaren kontaktperson enligt separat lista. Även förvaltaren på Jensen skall kontaktas.