SERVICEBILAR OCH MASKINER

Förutom våra servicebilar har vi även utrustning för bland annat skötsel av fastighetens trädgård med egna trädgårdsmaskiner mm. Vi kan ta ansvar för att trädgården sköts året runt. Tillsammans med vår trädgårdsmästare diskuterar du plantering och skötsel.

Foto: Hans Ekestang