Inlägg av merilla

Förebyggande planering

Vi kan nu hjälpa er förening med en underhållsplan – upp till 30 år. Syftet med en underhållsplan är att bostadsrättsföreningen ska vara förberedda inför framtida underhållsbehov och de kostnader det medför, samt att göra det lättare att sprida ut kostnaderna för underhållet på en längre period.

Nytt uppdrag

Jensen Drift & Underhåll har sedan årsskiftet uppdraget att ta hand om den tekniska förvaltningen av nybyggda fastigheter åt Brf Hangaren och Brf Vakten i Tullinge, Botkyrka. Vi har fåt uppdraget att registrera och hantera besiktningsanmärkningar åt Hangaren bostad AB.

Ny maskin för kontroll av systemvätska

Vi på Jensen Drift & Underhåll AB hjälper till med hur du bedömer systemvätska. Nu har vi en portabel maskin för kontroll av vattenprov, mätning syrgashalt, pH-värde, konduktivitet och kolsyra.

Jensen Drift får nytt uppdrag i Tullinge

Jensen Drift & Underhåll har sedan årsskiftet uppdraget att ta hand om den tekniska förvaltningen av tre nybyggda fastigheter i Hangaren Bostad, Brf Hangaren i Tullinge, Botkyrka.